De Europese Commissie publiceerde op 20 februari 2 verordeningen die de uitstoot van F-gassen en ozonlaag afbrekende stoffen verder moeten beperken.

De nieuwe EU-verordeningen dragen bij aan het beperken van de opwarming van de aarde en de bescherming van de ozonlaag. F-gassen, ofwel gefluoreerde broeikasgassen, hebben een broeikaseffect dat vele malen groter is dan dat van CO2. Ozonlaag afbrekende stoffen dragen bij aan het gat in de ozonlaag.

De huidige EU-regels zorgden al voor een forse beperking van het gebruik van beide soorten gassen. Met de nieuwe regels vermindert de uitstoot nog verder. Op 11 maart treden de nieuwe verordeningen officieel in werking.

Meer informatie

2 nieuwe Europese verordeningen.