De VNG heeft een ‘Handreiking Marktverordening en omgevingsplan opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de marktverordening in verband met de Omgevingswet.

De Handreiking Marktverordening en omgevingsplan omvat een advies voor inhoudelijke aanpassing van de marktverordening in samenhang met het op te stellen integrale omgevingsplan en helpt gemeenten gedurende de overgangstermijn van het omgevingsplan.

Vrijwel elke gemeente heeft een marktverordening. De gemeentelijke marktverordening omvat een bepaling die betrekking heeft op (het wijzigen van) de fysieke leefomgeving: de grenzen van de markt. De handreiking concludeert dat regels over de functie of activiteit ‘markt‘ (met een daarbij te bepalen werkingsgebied) in het omgevingsplan moeten worden opgenomen en de marktverordening voor de grenzen van de markt moet verwijzen naar het omgevingsplan. Er zijn twee verordeningsbepalingen die naar het omgevingsplan mogen en waar gemeenten zelf een keuze voor verordening of omgevingsplan kunnen maken. Tevens identificeert de handreiking bepalingen in de model marktverordening die niet mogen worden opgenomen in het omgevingsplan.

De handreiking dient als inspiratiedocument voor gemeenten. Voor de VNG dient het document ter inspiratie bij het inhoudelijk aanpassen van de model Marktverordening.

Opbouwen integraal omgevingsplan

De inhoudelijke aanpassing van de marktverordening zal hand in hand moeten gaan met het opbouwen van een integraal omgevingsplan in uw gemeente. Bij het opstellen van de regels voor het omgevingsplan kunnen gemeenten zich laten inspireren door de voorbeeldregels die de VNG voor tal van onderwerpen over de fysieke leefomgeving heeft opgesteld. Zie hiervoor de webpagina’s Verordeningen en omgevingsplan. De VNG stelt geen voorbeeldregels op specifiek voor markt.

Transitieperiode tot 2032

Gemeenten kunnen tot 2032 zelf beslissen wanneer zij de regels uit de verordening overhevelt naar het omgevingsplan. Na einde overgangsfase vervallen de regels in de verordening die naar het omgevingsplan moeten van rechtswege uit de verordening.