Om de diffuse emissies van vluchtige organische stoffen naar de lucht te kunnen meten en berekenen, wordt momenteel gebruik gemaakt van verschillende documenten. Deze zijn nu geactualiseerd en gebundeld in 2 nieuwe documenten. In januari 2024 kunt u daarover een presentatie volgen.

Het gaat om diffuse emissies afkomstig van bijvoorbeeld raffinaderijen, de organisch-chemische industrie of tankopslagbedrijven. Op dit moment worden voor de berekeningen en metingen van deze emissies de volgende documenten gebruikt:
  • Handboek: Diffuse emissies en emissies bij op- en overslag, MilieuMonitor 14
  • Meetprotocol voor lekverliezen, MilieuMonitor Nummer 15

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat bleek dat deze documenten niet meer overeenkomen met de huidige stand van de techniek, de actuele wetenschappelijke inzichten en normen. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten het Handboek en het Meetprotocol te actualiseren en daarmee de huidige documenten te vervangen.

Het resultaat is een nieuw handboek ‘Diffuse emissies van vluchtige organische stoffen’ en een nieuw ‘Meetprotocol voor lekverliezen’.

Gebruik vanaf 2025

Bedrijven die een EPRTR-verslag indienen (European Pollutant Release Transfer Register) maken vanaf verslagjaar 2025 gebruik van het nieuwe handboek en het meetprotocol. Verslagjaar 2024 wordt gezien als een overgangsjaar waarin bedrijven de keuze wordt gelaten. Als een bedrijf een omgevingsvergunning voor een nieuwe installatie of wijziging van de installatie aanvraagt, is het gebruik direct van toepassing.