Op een voormalige akker van ruim 4 hectare in Steenwijkerwold legt Staatsbosbeheer een bos aan dat wordt betaald met de uitgifte van zogenoemde koolstofcertificaten. Het is voor het eerst dat in Nederland dergelijke certificaten worden gebruikt voor de aanplant van een bos.

CO2-certificaten zijn een vergunning om koolstofdioxide te mogen uitstoten. Bedrijven die CO2 uitstoten kunnen die certificaten kopen en betalen een bedrag per ton CO2 dat ze willen uitstoten. De certificaten worden door Stichting Buitenfonds, die fondsen werft voor projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer, overgedragen aan een bedrijf dat zo werkt aan een verkleining van zijn CO2-voetafdruk. In ruil daarvoor betalen zij de aanleg en jarenlang beheer van het bos.

Afgelopen winter is het bos met verschillende boomsoorten aangeplant, waaronder jonge eiken, beuken, lindes, esdoorns, hazelaars en notenbomen. Door de variatie moet het bos beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Het bos moet de komende 100 jaar ruim 3500 ton koolstofdioxide (CO2) vast gaan leggen.

Frank van Hedel van Buitenfonds hoopt dat het realiseren van nieuw bos een extra impuls zal krijgen. “We zien de afgelopen jaren al veel interesse vanuit het bedrijfsleven om te helpen met de financiering van nieuw bos in Nederland. Met de mogelijkheid om hier ook koolstofcertificaten voor terug te krijgen.”