TAM voorbereidingsbesluit is een tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) voor gemeenten en provincies die bij de start van de Omgevingswet nog niet in staat zijn om een voorbereidingsbesluit in STOP op te stellen. In de bijsluiter TAM voorbereidingsbesluit vindt u handvatten voor het gebruik van deze TAM.

Met een voorbereidingsbesluit voorkomt de overheid activiteiten die in strijd zijn met nieuwe regels die in voorbereiding zijn. Een voorbereidingsbesluit bevat voorbeschermingsregels.

Kort gezegd houdt TAM voorbereidingsbesluit in dat de huidige IMRO-standaard voor het nemen van een voorbereidingsbesluit tijdelijk kan worden gebruikt onder de Omgevingswet. Voor technische werkinstructies kunt u gebruikmaken van de werkafspraak TAM voorbereidingsbesluit van Geonovum. In aanvulling daarop vindt u in de bijsluiter van VNG enkele instructies en suggesties die meer technisch en functioneel van aard zijn. 

Let op: TAM voorbereidingsbesluit is een zelfstandige TAM, die verschilt van en niet verward moet worden met TAM omgevingsplan. 

Meer informatie