De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als BBT-document (Best Beschikbare Technieken) ingetrokken. Daarom is er een nieuw BBT-document voor bodembescherming opgesteld.

Voor het verlenen van vergunningen moet er immers wel een BBT-document voor bodembescherming beschikbaar zijn om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen ook daadwerkelijk aan BBT voldoen.

Dit nieuwe BBT-document genaamd “Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-CVM)” bevat alleen de BBT-maatregelen. De overige (achtergrond)informatie uit de NRB is aangepast naar de systematiek van de Omgevingswet.

Het BB-CVM en het document Achtergrondinformatie bij het BB-CVM zijn beschikbaar via deze website.