Netbeheerder Stedin is de eerste externe partij die succesvol verzoeken (onder andere vergunningsaanvragen) kan indienen via een Application Programming Interface (API) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Open Stelsel. Hiermee heeft Stedin, in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Kadaster, de Proof of Concept voltooid in de testomgeving.

Aanvraagproces efficiënter inrichten via het DSO

Vanwege de energietransitie en economische groei van Nederland vragen netbeheerders jaarlijks honderdduizenden vergunningen en meldingen aan bij overheden voor onder andere het aanleggen en wijzigingen van kabels en leidingen (elektra, gas, water, telecom) in de publieke ruimte. Met de komst van de Omgevingswet is bij Stedin de behoefte ontstaan om zijn systemen aan te sluiten op het DSO om het aanvraagproces efficiënter in te richten. Met een speciale API is het gelukt om direct vergunningsaanvragen in het DSO in te dienen. Hiermee is vastgesteld dat de techniek werkt en is de weg vrijgemaakt om in een volgende stap zijn systemen daadwerkelijk op het DSO aan te sluiten.

Ook andere partijen kunnen meldingen of aanvragen indienen

Ook andere partijen kunnen via hun interne systemen meldingen of vergunningsaanvragen indienen zodat deze in het DSO komen. Partijen die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden via het vragenformulier op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.