Op de North Sea Summit in Denemarken maakten minister-president Rutte en minister Jetten bekend samen met Duitsland, België en Denemarken de productie van windenergie op de Noordzee flink op te schroeven en nauwer te gaan samenwerken. In de verklaring die zij tekenden staat ook dat de landen samen gaan werken aan ‘energiehubs’ op zee die meerdere landen verbinden.

Een energiehub maakt het mogelijk om opgewekte elektriciteit op zee te verzamelen, dit om te zetten naar bijvoorbeeld waterstof en te coördineren waar de energie naartoe moet gaan. De verklaring staat ook in het teken van nauwe samenwerking om goedkeuringsprocessen sneller te doorlopen en meer steun vanuit de EU voor windenergie op zee te realiseren. Denemarken en Nederland tekenden daarnaast ook een verklaring over een te onderzoeken elektriciteits- en waterstofverbinding tussen het Deense energie-eiland en een toekomstige Nederlandse energiehub op zee.

Het kabinet heeft recent aangekondigd dat de totale geplande capaciteit voor windenergie op zee in Nederland wordt verdubbeld tot ongeveer 21 gigawatt rond 2030. Voor het einde van dit jaar stuurt de minister voor Klimaat en Energie een kamerbrief met de ambitie voor windenergie op zee productie tot 2050.