Natuurorganisaties hebben opnieuw een rechtszaak verloren over het racecircuit van Zandvoort, waar over anderhalve week de Dutch Grand Prix wordt verreden. Ditmaal hadden de stichtingen Duinbehoud en Rust bij de Kust een zaak aangespannen over het gebruik van vervuild zand bij de constructie van de zogeheten fanzone, die aan de rand van het circuit ligt. De Raad van State heeft hun eisen afgewezen.

De stichtingen hadden aangevoerd dat in de bovenste laag van het gebruikte zand te hoge concentraties PFAS zaten. Onder die noemer vallen chemische stoffen die amper afbreekbaar zijn en vanaf een bepaalde blootstelling schadelijk zijn voor mens en milieu. Een gespecialiseerd bedrijf had diverse monsters afgenomen. In een deel daarvan werden hogere concentraties gevonden dan wettelijk is toegestaan. Andere monsters bevatten juist aanzienlijk lagere concentraties PFAS dan mag. Specifiek ging het om de stof PFOS.

De provincie Noord-Holland weigerde in te gaan op het verzoek van de organisaties om in te grijpen. Een terecht besluit, oordeelt de hoogste bestuursrechter nu. Het zand werd vermengd en het provinciebestuur heeft “voldoende aannemelijk gemaakt” dat het niet viel te verwachten dat de partij zand als geheel na die vermenging niet aan de normen zou voldoen.

In het gebied rond het circuit zijn de waarden PFOS sowieso al iets hoger dan elders. Daarom is het volgens de bestuursrechter niet aannemelijk dat de aanleg van de fanzone tot meer vervuiling heeft geleid. Volgens de rechters valt dat achteraf ook niet meer met onderzoek vast te stellen.

Begin deze maand verloren natuurorganisaties ook al een zaak over het circuit. Die was gericht tegen de natuurvergunning. Ze wilden dat de rechter die ongeldig zou verklaren, maar ook dat verzoek werd afgewezen. In een zogeheten bodemprocedure wordt de zaak over de natuurvergunning wel nog verder uitgediept.

Over het circuit van Zandvoort is al jaren juridische strijd. De racebaan ligt in een duingebied dat voor een fors deel de beschermde Natura 2000-status heeft. Natuurorganisaties storen zich onder meer aan de uitstoot van stikstofoxiden en andere schadelijke stoffen door auto’s van coureurs en bezoekers en aan de geluiden van bijvoorbeeld ronkende motors. Toen het circuit werd verbouwd, probeerden ze dat tegen te houden door erop te wijzen dat het leefgebied van beschermde diersoorten als de rugstreeppad en de zandhagedis zou worden aangetast. Ook die poging strandde bij de rechter.