Greenpeace maakt zich nog steeds “flinke zorgen”. Volgens de natuurorganisatie blijven de maatregelen tegen stikstofuitstoot “ondermaats”. Directeur Andy Palmen zegt veelbelovende woorden te lezen in het woensdag gepubliceerde rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. Maar de kwetsbaarste natuur valt “op korte termijn” om, aldus de directeur.

Stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd

Remkes erkent dan ook dat de natuur niet langer kan wachten. In het rapport staat onder meer dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn – een doel dat eerder al werd opgesteld. Volgens Palmen is dit doel echter “boterzacht”. De bemiddelaar adviseert om in 2025 en 2028 opnieuw te kijken of de stikstofhalvering haalbaar is. Zo niet, dan zou enige flexibiliteit mogelijk moeten zijn.

Ook andere natuur– en milieuorganisaties maken zich er zorgen over dat er door deze tussentijdse meetmomenten ruimte kan ontstaan om de doelen uit te stellen. Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en het Wereld Natuur Fonds zeggen in een gezamenlijke verklaring dat “verdere impasse en vertraging nog vele malen desastreuzer” zou zijn voor de natuur.

Nu doorpakken

Verder zijn de natuur– en milieuorganisaties “gematigd positief” over het woensdag uitgebrachte rapport van Remkes. “Als met deze aanpassingen de stikstofcrisis nu echt aangepakt wordt, is er nog hoop op het redden van de natuur in Nederland.”