Als distributiecentra massaal zonnepanelen op hun dak leggen, dan kunnen ze volgens Natuur & Milieu genoeg stroom opwekken om de helft van al het Nederlandse vrachtvervoer elektrisch aan te drijven. Volgens de organisatie doen bedrijven er verstandig aan om het opwekken van energie en de overstap op elektrische vrachtwagens tegelijk aan te pakken. Zeker aangezien vrachtwagens die op fossiele brandstoffen rijden over enkele jaren al niet meer welkom zijn in tientallen stadscentra.

De organisatie wijst erop dat steeds meer gemeenten zogeheten zero-emissiezones aankondigen, gebieden waarin geen schadelijke stoffen meer in de lucht mogen komen. De bevoorrading van dertig tot veertig stadscentra zal vanaf 2025 moeten gebeuren met schone voertuigen die op elektriciteit of waterstof rijden. De stroom die hiervoor nodig is, kunnen bedrijven volgens berekeningen van de milieuorganisatie dus grotendeels zelf opwekken.

Nu laten bedrijven volgens Natuur & Milieu hierin nog veel kansen liggen. Ze voelen “niet altijd de urgentie” of lopen tegen praktische problemen aan, schrijft de milieuorganisatie in een rapport. Van de bedrijfsdaken met een oppervlakte boven de 1000 vierkante meter was begin vorig jaar nog 88 procent leeg, becijferen de onderzoekers. “Deze daken bieden dus nog ruimte voor een substantiële hoeveelheid opwek duurzame energie.”

Bijkomend voordeel van zonnestroom opwekken bij distributiecentra is dat elektriciteitsnetten dan minder verzwaard hoeven te worden. Het Nederlandse elektriciteitsnet loopt nu al op veel plaatsen tegen zijn grenzen aan. Daardoor kan groene stroom niet meer overal aan het net worden geleverd. Dit probleem doet zich niet voor als de stroom ter plekke wordt gebruikt.