Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Na deze datum kunnen initiatiefnemers geen aanvullingen meer indienen via OLO. Overheden kiezen zelf hoe ze deze aanvullingen dan willen ontvangen.

Voor wie belangrijk

Behandelt u aanvullingen en informatie uit OLO bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie? Of ondersteunt u overheden bij het ontvangen van aanvullingen en informatie als leverancier? Dan is onderstaande informatie belangrijk voor u.

Aanvullingen na 1 juli 2024 niet meer mogelijk via OLO

Initiatiefnemers kunnen vanaf 1 juli 2024 hun ingediende vergunningaanvraag in OLO niet meer aanvullen via OLO. Dit geldt voor aanvullingen op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) of Waterwet.

Na 1 juli 2024 is OLO niet meer beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen dan op 2 manieren aanvullingen indienen op OLO-aanvragen:

  • rechtstreeks bij de behandelende overheid
  • via een formulier in het nieuwe Omgevingsloket

Deze formulieren in het nieuwe Omgevingsloket zijn beschikbaar op 1 juli 2024.