Het is van belang dat gemeenten nog voor inwerkingtreding van de Omgevingswet hun verordening afvoer hemel- en grondwater aanpassen. Hiervoor heeft de VNG een gewijzigde modelverordening opgesteld. Deze is in lijn met de adviezen uit de Handreiking verordening afvoer hemel- en grondwater en Omgevingsplan.

De Invoeringswet Omgevingswet regelt dat de hemelwaterverordening bij inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege onderdeel is van het tijdelijk omgevingsplan. In de handreiking is beoordeeld welke bepalingen van de verordening als deel van het omgevingsplan gaan gelden en wat te doen met de overige bepalingen van de verordening. Voor die resterende bepalingen is nu een modelverordening beschikbaar.