Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de stichtingen Stikstofclaim en AgriFacts (STAF) gaan om de tafel. Ze gaan samen de berekeningen doorlopen die ten grondslag liggen aan de nieuwe regelgeving die boeren voorschrijft hoe hoog het eiwitgehalte in krachtvoer voor koeien mag zijn. Dat hebben partijen donderdag afgesproken tijdens een kort geding dat de stichtingen hadden aangespannen om inzage te krijgen in alle stukken die het ministerie voor de berekeningen heeft gebruikt.

Tijdens de zitting in de rechtbank Den Haag voerde het ministerie aan dat het niet over meer stukken beschikt dan al aan de stichtingen was verstrekt. De stichtingen menen echter dat zij op basis van die documenten de berekeningen niet kunnen controleren. Op aandringen van de rechter gingen partijen daarom op de gang in gesprek of het mogelijk was de berekening gezamenlijk na te lopen. Na een schorsing lieten de partijen weten dat hiervoor op zo kort mogelijke termijn een gesprek gepland wordt. De vordering tot het verstrekken van alle documenten trokken de stichtingen daarop in.

De planning is dat de nieuwe regels per 1 september ingaan. Doel hiervan is het terugdringen van de stikstofuitstoot.