De Eerste Kamer heeft tot en met het voorjaar de tijd om al dan niet in te stemmen met de beoogde invoering van de omvangrijke Omgevingswet op 1 januari 2022. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gaf dat woensdagavond aan in een extra ingelast debat over de kwestie. Ze wist daarmee een botsing met de senaat op het laatste moment af te wenden.

De senaat was bang dat ze de invoeringsdatum niet meer kon wijzigen, omdat die is vastgelegd in een Koninklijk Besluit (KB) waar een termijn van vier weken aan is gekoppeld. Ollongren diende dat op 17 december in, vlak voor het kerstreces, tot ergernis van een meerderheid van de Eerste Kamer. De termijn loopt deze donderdag af.

In de Omgevingswet worden tientallen wetten en honderden regels over de inrichting van het landschap gebundeld. Alle lagere overheden gaan via het nieuwe computerstelsel op dezelfde manier werken met onder meer vergunningen en omgevingsplannen. Dat moet het voor mensen en bedrijven onder meer makkelijker maken om infrastructuurprojecten, verbouwingen en evenementen te regelen.

De Eerste Kamer wil nog invloed uitoefenen op de invoeringsdatum, omdat er flinke problemen zijn met het grote nieuwe ICT-stelsel dat aan de nieuwe wet ten grondslag ligt. De senatoren voelden zich vanwege het KB onder druk gezet door de minister en door de Tweede Kamer, die wel uit willen gaan van 1 januari 2022. Volgens de minister dringen de overheden zelf ook aan op duidelijkheid over de invoeringsdatum.

Ollongren had al toegezegd aan de senatoren dat ze meer tijd hebben dan de termijn van vier weken. Ze wees ook op een wettelijke regeling waarin staat dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer akkoord moet zijn met de invoeringsdatum voordat de koning een KB daarover kan bekrachtigen.

Toch vertrouwde een meerderheid van de senaat er niet op dat die politieke toezegging juridisch houdbaar was en dreigde woensdag het KB helemaal weg te stemmen. Vlak voor middernacht legden de meeste partijen zich voorlopig neer bij de nadere uitleg van Ollongren. SGP, CDA, Fractie-Van Pareren, FVD, VVD, GroenLinks, 50PLUS, PvdA, D66 en ChristenUnie stemden voor een voorstel om er op een later moment verder over te praten en te stemmen. De fractie-Otten, SP, PVV en PvdD wilden wel meteen stemmen tegen het KB.

De senatoren krijgen eerst nog antwoord van Ollongren op de vele vragen die zijn gesteld over de obstakels die er nog liggen. Het draait alleen om het moment van invoering. De beide Kamers stemden al eerder inhoudelijk in met de nieuwe wet.

De invoering van de wet is door de complexiteit al twee keer uitgesteld.