Maandag 8 november heeft minister Kajsa Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met het Versterkingsoverleg Groningen de uitgangspunten van het meerjarenversterkingsplan (MJVP) vastgelegd. Rijk, Nationaal Coördinator Groningen en Regio hebben de gezamenlijke ambitie om de laatste adressen in 2023 te beoordelen en in 2028 de gehele versterkingsoperatie af te ronden. Het MJVP geeft inzicht in de planning om die ambitie te kunnen halen. 

Hiermee zijn voor het eerst alle projecten tot en met 2028 in een planning opgenomen; per gemeente en per fase. Het is geen in beton gegoten planning, maar een dynamisch planningsinstrument. De afspraak om een MJVP op te stellen, komt voort uit het ‘Versnellingspakket’ van 23 januari 2020. Het MJVP vormt de gezamenlijke visie van het Rijk, gemeenten en NCG op het verloop van de versterkingsoperatie.

Bouwtop

Op 8 november vond een Bouwtop plaats in de Oosterpoort in Groningen, waaraan een groot deel van de betrokken bouwers, ingenieurs en adviseurs deelnamen. Hier is ook het MJVP gepresenteerd. Aanwezige bouwers kregen de kans om aan te geven wat zij nodig hebben om hun maximale bouwcapaciteit in te zetten. Er is behoefte aan eenvoudigere procedures rondom contracten en lagere administratieve lasten. De NCG zal komende tijd met bouwers in kaart brengen waar zij de meeste knelpunten ervaren en hoe deze op te lossen zijn.