Om de waterkwaliteit te verbeteren, wil minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) voor de zomer met een “eerste aanzet” van een pakket maatregelen komen. Dat doet hij naar aanleiding van een kritisch rapport dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) hier donderdag over publiceerde. De bewindsman zal snel met maatregelen komen omdat hij denkt dat er geen tijd is om met een perfect pakket samen te stellen.

De minister wil ook nog niet zeggen aan welke maatregelen hij precies denkt. Hij wil eerst de aanbevelingen van de Rli bestuderen, bijvoorbeeld waar het aankomt op vergunningen om schadelijke stoffen te lozen. De opstellers van het rapport vinden ook dat bedrijven in de industrie, bouw en landbouw verplicht moeten melden als zij water onttrekken. Daar zou de nieuwe omgevingswet, die volgend jaar ingaat, voor moeten worden aangescherpt.

Als het kabinet niet ingrijpt om de waterkwaliteit te verbeteren, kan dat grote gevolgen hebben volgens de Rli. Onder het huidige beleid zullen de Europese doelen niet worden gehaald. Daardoor kunnen vele economische activiteiten op den duur vastlopen, zoals dat ook is gebeurd vanwege stikstof. Een slechte waterkwaliteit kan volgens de onderzoekers gevolgen hebben voor onder meer de gezondheid en de biodiversiteit.

De Rli was donderdag beduidend pessimistischer dan de minister eerder. De raad ziet veel overeenkomsten met de stikstofcrisis, en sluit ook niet uit dat op grote schaal problemen ontstaan met vergunningverlening. Harbers zei eerder dat de problematiek zich vooral lokaal zal voordoen: de “stikstofdeken” ligt over het hele land, terwijl vervuild water vooral lokaal problemen zal geven. Nu zegt de minister wel dat er “veel werk is te verzetten” en dat hij het probleem niet kleiner wil maken dan het is.

Stikstofminister Christianne van der Wal zegt in het rapport van de Rli weinig nieuws te lezen. “Het is eerder een bevestiging van wat we al weten, namelijk dat het helemaal niet goed gaat met de waterkwaliteit in Nederland.” Het benadrukt volgens haar wel het belang van de regionale plannen waar provincies aan werken. Hierin wordt niet alleen gekeken naar het halen van de stikstofdoelen, maar ook naar die voor natuur, klimaat en water. Het is wel belangrijk deze problemen “in één keer, tegelijkertijd op te lossen”, aldus de bewindsvrouw.