Meer betaalbare woningen

Er is veel vraag naar betaalbare woningen, maar de bouw daarvan loopt achter. Het kabinet maakt daarom vanaf 2023, 10 jaar lang € 100 miljoen vrij voor de Woningbouwimpuls. Dit extra geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen. In 2022 ging hier al € 250 miljoen naartoe. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar.

Huurverlaging inkomens onder sociaal minimum

Huurders met een laag inkomen krijgen vanaf 1 juli 2023 huurverlaging. Gemiddeld gaat hun huur dan met € 57 per maand omlaag. De huurverlaging geldt voor huurders met een sociale huurwoning en een inkomen onder 120% van het sociaal minimum. Lees meer informatie over bedragen van het sociaal minimum vanaf 1 juli 2022.

Extra geld voor verduurzamen woningen van huishoudens

Het kabinet maakt in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen vrij voor het Nationaal Isolatieprogramma. Dat is een meerjarig programma om woningen beter te isoleren.
Door het extra geld kunnen meer huishoudens hun woning energiezuiniger maken (verduurzamen). En zo besparen op hun energiekosten.

Stijging van huurtoeslag

De huurtoeslag gaat vanaf januari 2023 omhoog met € 16,94 per maand. Het kabinet maakt hier jaarlijks € 325 miljoen voor vrij. De stijging van de huurtoeslag moet huishoudens met een laag inkomen extra steun geven in dure tijden.

Versnelling flexwoningen

In 2023 moeten er 15.000 zogenoemde flex- en transformatiewoningen komen. Flexwoningen zijn volwaardige woningen die in de fabriek worden gemaakt. Daardoor zijn ze in verhouding snel gebouwd. Voor het versnellen van de tijdelijke huisvesting is € 380 miljoen extra beschikbaar.

Het Rijk (Rijksvastgoedbedrijf) verbouwt bestaande gebouwen, zoals leegstaande kantoren en zorgvastgoed, tot tijdelijke woningen voor lokale spoedzoekers. Zoals vergunninghouders en vluchtelingen uit Oekraïne.