Goede bereikbaarheid van woonwijken

Nieuwe woonwijken moeten goed bereikbaar zijn. Zodat bijvoorbeeld werk, school en hobby’s goed bereikbaar blijven. Het kabinet maakt daar in 2023 € 900 miljoen voor vrij. Met dit geld kunnen gemeenten bijvoorbeeld:

  • bestaande wegen verbreden;
  • een extra brug of een buslijn aanleggen;
  • een rotonde of fietstunnel maken bij een nieuwe woonwijk.

Onderhoud van wegen, spoor en water

In 2023 begroot het kabinet € 4 miljard voor het onderhoud van wegen, spoor, vaarwegen en waterkeringen. Om te zorgen dat het land beschermd blijft tegen water, bijvoorbeeld tijdens een zware storm. En zodat mensen en bedrijven in Nederland goed in verbinding blijven met elkaar en met het buitenland.

Veiligere wegen

Elk verkeersslachtoffer is er 1 teveel. Daarom investeert het kabinet in verkeersveiligheid. Onder andere is in 2023 € 25 miljoen gereserveerd voor het verbeteren en veiliger maken van Rijks-N-wegen. Het risico op een ernstig ongeluk is op een N-weg groter dan op andere wegen.