De natuurvergunningen van de twee kolencentrales op de Maasvlakte moeten worden ingetrokken, vindt milieuorganisatie MOB. Advocaat Bondine Kloostra heeft een officieel verzoek daartoe ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Ze verwijst daarin naar de stikstofuitstoot van de twee centrales. Volgens MOB veroorzaakt die schade aan zeven beschermde natuurgebieden in de omgeving, vooral duingebied.

MOB schrijft dat “de verzurende en vermestende uitstoot van de centrales bijdraagt aan de achteruitgang van de kwaliteit van beschermde natuur”. Het gaat specifiek om de Natura 2000-gebieden Coepelduynen, Meijendel & Berkheide, Westduinpark & Wapendal, Solleveld & Kapittelduinen, Spanjaards Duin, Voornes Duin en Duinen Goeree & Kwade Hoek.

Voor de twee kolencentrales in het havengebied van Rotterdam heeft de provincie al in 2008 de benodigde vergunningen afgegeven. Na jarenlange procedures van milieuorganisaties verklaarde de bestuursrechter alle bezwaren daartegen in 2016 ongegrond. Toch ziet MOB mogelijkheden voor een nieuwe juridische strijd tegen de centrales, die tegenwoordig in handen zijn van de bedrijven Riverstone en Uniper.

De organisatie verwijst naar meerdere rechterlijke uitspraken die in de tussentijd zijn gedaan over kwesties waarin stikstofuitstoot een rol speelde. Het belangrijkst is de veelbesproken stikstofuitspraak die de Raad van State in mei 2019 deed. Met die uitspraak verklaarde de hoogste bestuursrechter het hele stelsel van vergunningverlening ongeldig. De Raad van State had daarin weinig keus, want het Europees Hof van Justitie had een jaar eerder al geoordeeld dat de manier waarop Nederland stikstofuitstoot toestond in strijd was met de Europese natuurwetten.

Bedrijven die een vergunning voor vervuilende activiteiten willen, moeten vaak compenserende maatregelen voor de natuur treffen. Vroeger konden ze dan een vergunning krijgen op basis van het verwachte effect van die maatregelen. Dat mocht niet van het hof, omdat het effect in de praktijk ook kan tegenvallen.

Met dit soort procedures heeft MOB nog een doel: de organisatie wil “de onderhandelingspositie van de kolenboeren verzwakken”. De overheid wil alle kolencentrales in 2030 gesloten hebben. Energiebedrijven die ze uitbaten eisen daar een forse financiële compensatie voor. In totaal staan miljarden euro’s op het spel.