,,Dat kunnen we onder meer doen door de stuwen van waterreservoirs open te zetten”, aldus een woordvoerster. ,,Op sommige plekken in het land gebeurt dit al.”

Dijken en zoutgehalte water

Verder inspecteren de waterschappen dijken die door de droogte kwetsbaar kunnen worden en worden op sommige plekken noodpompen neergezet om het water op peil te houden.

Vooral in Noord-Brabant en Limburg veroorzaakt de droogte problemen. De waterschappen in die provincies controleren extra intensief of de beregeningsverboden worden nageleefd.

Verder houden de waterschappen in de gaten of het zoutgehalte in de rivieren niet te hoog wordt. Een te hoog zoutgehalte kan schadelijk zijn voor de natuur en de landbouw.

Zwemwater

Ook zijn er extra controles op de aanwezigheid van blauwalg in zwemwater. Blauwalg kan irritatie aan de ogen of de huid veroorzaken. Het inslikken kan leiden tot hoofdpijn, overgeven en diarree. Sommige soorten algen zijn zo giftig dat die verlammingsverschijnselen of ademhalingsproblemen tot gevolg kunnen hebben.