De Maas wordt de komende jaren ingezet om de droogte in De Peel te bestrijden en het grondwater op peil te brengen. Daartoe hebben de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat maandag een akkoord gesloten, maakte Rijkswaterstaat dinsdag bekend.

Het Maaswater wordt aangevoerd via de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, het kanaal Wessem-Nederweert en de Noordervaart. Het water wordt via deze kanalen het gebied ingevoerd, zodat sloten en beken niet droogvallen en het grondwaterpeil wordt aangevuld.

Voordeel van deze aanpak is ook dat bij hevige regenval het water sneller kan worden afgevoerd via deze kanalen om wateroverlast te voorkomen.

Rijkswaterstaat en waterschappen gaan bovendien beter samenwerken en optreden als één waterbeheerder. Afgesproken is verder dat er 2000 liter water per seconde wordt aangevoerd naar de Noordervaart en de Peelkanalen. “Dat is belangrijk voor de watervoorziening voor de natuur en landbouw in Limburg en Noord-Brabant”, aldus Rijkswaterstaat. “Er wordt op dit moment aan gewerkt om de toevoer van het extra water mogelijk te maken.”