De VNG informeert u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. De maandelijkse update van januari is samengevoegd met de update van december. In deze update informeert de VNG u onder andere over de nieuwe inwerkingtredingsdatum en over de werkboeken aansluiten, inregelen en beproeven.

Daarnaast vindt u, in deze editie, informatie over het netwerk bruidsschat, webinars grondeigendom en het geplande onderhoud (release 21.2) op de oefenomgeving.

De VNG neemt u elke maand mee in:

  • de ontwikkeling van het DSO;
  • wat u de komende periode verder kunt verwachten;
  • handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie.

Meer informatie

Maandelijkse update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet (december 2021-januari 2022)