We informeren u via een maandelijkse update over de stand van zaken van het werkend stelsel van de Omgevingswet. De Update Aan de slag met het werkend stelsel Omgevingswet neemt u elke maand mee in de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De update biedt handvatten en tools om de keten werkend te krijgen in uw eigen organisatie. Ook vindt u in de update een overzicht wat u de komende periode verder kunt verwachten.

In de update van oktober informeren we u onder andere over:
  • de installatie van de nieuwe versie (20.2) van het DSO en vooruitblik op versie 20.4
  • een geactualiseerd overzicht van de status van de digitale functionaliteiten die minimaal noodzakelijk zijn bij inwerkingtreding
  • nieuwe content op de oefenomgeving en de productieomgeving van het DSO
  • verschijnen van een werkboek met praktische checklists dat gemeenten als handleiding kunnen gebruiken bij de implementatie van de Omgevingswet en het DSO
  • gepland onderhoud op de demo-omgeving

Meer informatie