Alle sectoren moeten bijdragen aan een vermindering van de stikstofuitstoot, stelt de commissie die onder leiding van oud-minister Johan Remkes naar oplossingen zoekt, maar een belangrijke vervuilende bedrijfstak is in het eerste advies nog niet aan bod gekomen: de luchtvaart.

Diverse organisaties zijn daar niet gerust op.

Stichting Red de Veluwe, die fel gekant is tegen de uitbreidingsplannen voor Lelystad Airport, vindt dat de luchtvaart niet “de dans mag ontspringen”. “Het kan niet zo zijn dat als de veestapel moet worden gesaneerd en iedereen op de rem moet qua snelheid er tegelijkertijd een vliegveld kan worden geopend met routes over grote natuurgebieden zoals de Veluwe”, aldus de actiegroep.

Ook Milieudefensie vindt dat Lelystad Airport van de baan moet om de stikstofuitstoot te verlagen.

Het Adviescollege Stikstofproblematiek gaat in zijn eerste rapport echter niet in op maatregelen die het kabinet kan nemen om de uitstoot van luchtvaart, scheepvaart, vrachtvervoer en openbaar vervoer te verminderen. Dat willen de adviseurs wel doen in hun volgende advies, dat ze in mei verwachten uit te brengen.

De Vogelbescherming toont enig begrip voor het doorschuiven. “Dat is vanwege de complexiteit logisch”, vindt de organisatie. “Toch staat Nederland aan de vooravond van een paar grote beslissingen rondom Schiphol en Lelystad Airport en was het fijn geweest als de commissie in dit stadium al enige richting had gegeven.”

Een woordvoerder van Red de Veluwe zegt te hopen dat de politiek de woorden van Remkes ter harte neemt en “harde keuzes gaat maken”.