LTO Nederland roept het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op de inspanningen die de landbouwsector doet op het gebied van verduurzaming en het terugdringen van de uitstoot van onder meer stikstof veel serieuzer te nemen.

Als het ministerie op 1 november niet heeft voldaan aan die oproep is ze geen gesprekspartner meer, stelt de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders. De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) heeft per direct al het overleg met het ministerie opgeschort.

LTO meldt in een persbericht dat de overheid te weinig oog heeft voor de maatregelen die in de landbouw zijn genomen om de uitstoot van onder meer stikstof terug te dringen. Dat leidt volgens de landbouworganisatie tot onbegrip in de varkenshouderij en andere landbouwsectoren. Eerder wees LTO erop dat de landbouw de ammoniakuitstoot sinds 1990 al met ruim 65 procent heeft teruggebracht.

Verder is de landbouworganisatie kritisch over meerdere plannen van de overheid voor het terugdringen van de stikstofuitstoot. Zo stelt LTO dat stikstof niet aan fosfaat- of dierrechten mag worden gekoppeld.