De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) staken de gesprekken met het ministerie van Landbouw over de veevoermaatregelen. Volgens de twee partijen is verder praten zinloos “zolang het alternatieve plan van de sector als ‘onuitvoerbaar’ wordt bestempeld én er geen doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving is”.

Minister Carola Schouten van Landbouw wil dat boeren minder eiwit aan het voer voor het vee toevoegen om de stikstofuitstoot te verminderen. Maar volgens de boeren is dit slecht voor hun dieren. Ze hebben de afgelopen periode daarom diverse acties gevoerd. Woensdag kwamen ze massaal bijeen op een locatie in de buurt van het RIVM in Bilthoven om hun ongenoegen te uiten.
Volgens LTO heeft het ministerie onvoldoende ruimte gegeven aan het gepresenteerde alternatief dat een betere situatie voor boeren moet opleveren. “Zelfs bij een positieve doorrekening door het PBL biedt het proces onvoldoende vertrouwen in het tot wasdom komen van het sectoralternatief. Er zullen nu eerst stappen richting de sector moeten worden gezet om het vertrouwen te herstellen voordat gesprekken tot resultaat leiden. De voermaatregel moet wat de sector betreft van tafel”.

Wim Bens (waarnemend voorzitter van LTO Nederland) en André Arfman (voorzitter van het NAJK) hebben een brief gestuurd aan de fractievoorzitters en landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Daarin wijzen ze erop dat het mislukken van de gesprekken tot de conclusie leidt dat een voermaatregel voor vier maanden niet gaat werken.
“Het laatste restje goodwill in de sector verder verspelen, enkel en alleen voor een papieren juridische werkelijkheid van vier maanden, is zeer onverstandig. De minister heeft bovendien voldoende alternatieven. Zelfs milieuorganisatie Mobilisation for the Environment, die met haar procedures aanstichter van de hele stikstofcrisis is, vindt de voorgestelde voermaatregel onverstandig”, schrijven Bens en Arfman aan de Kamer. “De voermaatregel heeft gewoon geen zin en is niet uitlegbaar”.