Landbouworganisatie LTO gaat haar ruim 30.000 leden om hun mening vragen over de conclusies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De belangenvereniging ziet zelf een aantal goede punten in zijn rapport, maar vindt de verplichte uitkoop van vijfhonderd tot zeshonderd grote stikstofuitstoters “onmogelijk en onnodig”. Dat draagt ook niet bij aan het herstel van het vertrouwen, meent LTO.

Balans tussen landbouw en natuur

Op andere punten is LTO blij met de kritische blik van Remkes ten opzichte van de plannen van het kabinet. Zo vindt de landbouworganisatie het terecht dat Remkes stelt dat de overheid niet louter op stikstof moet focussen en dat het belang van de landbouw gelijk moet worden gesteld aan dat van de natuur. Ook het verdwijnen van het stikstofkaartje en de kritische depositiewaarde die Remkes voorstelt kunnen op goedkeuring rekenen.

LTO vindt het wel vreemd dat Remkes vasthoudt aan de deadline van 2030. De bemiddelaar pleit namelijk ook voor geleidelijkheid.

De ledenraadpleging van LTO begint donderdagavond en wordt volgende week dinsdag afgerond.