Het waterschap Limburg heeft in 2016 te strenge normen voor de lozing van Pyrazool in de Maas opgelegd aan zuiveringsbedrijf Sitech op industrieterrein Chemelot.

De Raad van State bevestigde met deze uitspraak woensdag een eerder vonnis van de bestuursrechter in Roermond.

Behalve het waterschap waren ook Sitech en de drinkwaterbedrijven Dunea, Evides en waterleidingmaatschappij Limburg (WML) bij de Raad van State in beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank Limburg in oktober 2017. De rechtbank oordeelde toen dat het schap een te strenge norm voor de lozing van pyrazool oplegde aan de zuiveringsinstallatie van Sitech op industrieterrein Chemelot. WML vond de norm juist niet streng genoeg.

In 2015 ontdekte WML dat er teveel pyrazool in het Maaswater zat. De drinkwaterinname werd daarop maandenlang stopgezet.

Pyrazool is een chemische grondstof voor de productie van onder meer geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en kleurstof.

Overigens is er inmiddels een nieuwe vergunningprocedure gaande voor lozingen van Sitech. De uitspraak heeft betrekking op een vergunning, die binnenkort dus weer wordt vervangen door een nieuwe.

De oude vergunning was volgens de Raad van State niet goed onderbouwd. Sitech ging overigens ook in beroep wegens een afwijzing door de rechtbank van een onderdeel van de vergunning. Maar ook het beroep van Sitech is ongegrond verklaard.