In Limburg bestaat al zo’n 20 jaar de Bodem Beleids Groep (BBL). Een brede groep betrokken ambtenaren van provincie, verschillende gemeenten, waterschap, GGD en Bodem+. In die groep worden veel bodemzaken (voor)besproken, wordt kennis gedeeld en wordt kennis naar buiten gebracht. De BBL blijkt nu, met de naderende Omgevingswet, bijzonder handig in de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten.

“Sinds we weten dat de Omgevingswet eraan komt, bespreken we in de BBL en de hieruit georganiseerde themabijeenkomsten al zaken die gaan veranderen”, zegt Thijs Warnier, beleidsmedewerker bij de provincie Limburg. “Eerst algemene zaken, zoals wat is de Omgevingswet precies, hoe ziet de structuur van de Omgevingswet uit, wat staat er bijvoorbeeld in het Bal, wat is een milieubelastende activiteit? Daarna zoomden we in op de gevolgen voor bodem.”

Mede vanuit de BBL heeft de provincie bij de gemeenten en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) geïnventariseerd welke vragen en wensen er zijn over bodemtaken. “We hebben heel gericht uitgevraagd: wat willen jullie weten, wat is voor jullie relevant als het straks gaat over bodem en de Omgevingswet? Dat is de basis geweest van een projectplan om met de Omgevingswet aan de slag te gaan.”
In de uitvoering van het projectplan zijn bestuurders in Limburg meegenomen. Warnier: “Het projectplan is met betrokken wethouders besproken en door hen goed bevonden om ambtelijk uit te voeren.”

Welke locaties

De resultaten van de uitvraag en het projectplan zijn met alle Limburgse gemeenten gedeeld. Tjeerd Okkes, senior beleidsmedewerker in Limburg en projectleider ‘warme overdracht’: “We hebben alle gemeentelijke onderwerpen gerangschikt onder 6 inhoudelijke thema’s: kennis en bodembeleid, bodeminformatie, bodemlocaties, netwerk, grondwater en ondergrond. Plus 2 algemene thema’s: personeel en financiën.” Hij geeft een voorbeeld. “Heel simpel: de herverdeling van de locaties. Welke bodemlocaties blijven onder de bevoegdheid van de provincie vallen en welke gaan naar de gemeenten? Er worden lijsten en overzichten van bodemlocaties en –informatie gemaakt, waarbij onder andere is aangegeven wie waar straks verantwoordelijk voor is.”

Okkes geeft nog een ander voorbeeld. “Voor grondwater verschuift het straks ook. De provincie is nu verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater en de vaste bodem. Straks gaat dat laatste naar de gemeente. Maar als er bijvoorbeeld woningen worden gebouwd op de plek van een grondwaterverontreiniging, moeten gemeente en provincie vanuit hun nieuwe bevoegdheden samenwerken. Dat zijn typisch zaken die we perfect in de BBL kunnen bespreken. Dat gaat heel gemakkelijk, de BBL is een heel bekend, vertrouwd gremium, waar we nu extra veel profijt van hebben.”

Limburg is er klaar voor

Hoe gaat men in Limburg om met de onzekerheid rond de invoeringsdatum van de Omgevingswet? Warnier: “De meningen zijn natuurlijk verdeeld. Maar we kunnen hoe dan ook verder, wij zijn er klaar voor. Want de BBL zal niet verdwijnen. We blijven gewoon samenwerken en informatie uitwisselen.”