Landbouworganisaties zeggen zelf de oplossingen te hebben gevonden om “snel uit de stikstofimpasse” te komen.

Landbouworganisaties zeggen zelf de oplossingen te hebben gevonden om “snel uit de stikstofimpasse” te komen. Ze presenteren hun plannen woensdag in Den Haag. De organisaties hebben minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) uitgenodigd voor hun presentatie in perscentrum Nieuwspoort.

Het plan is opgesteld door het zogeheten Landbouw Collectief. Daarin zitten brancheorganisaties uit de agrarische sector als LTO, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. Ook de actiegroepen Farmers Defence Force en Agractie, die eerder met duizenden tractoren protesteerden op het Haagse Malieveld, zijn bij het collectief aangesloten.

Voorzitter van het Landbouw Collectief is Aalt Dijkhuizen, de voormalige bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit. Hij is nu voorzitter van de zogenoemde Topsector Agri & Food, waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken.

De Raad van State bepaalde in mei, in navolging van het Europees Hof, dat het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid in strijd was met natuurwetgeving. Daardoor viel de verlening van vergunningen aan boerenbedrijven, maar bijvoorbeeld ook voor bouwprojecten, stil.