Landbouwminister Carola Schouten heeft het Europese Hof van Justitie verzocht het verbod op pulsvisserij ongedaan te maken.

De bewindsvrouw meldt dit aan de Kamer. Ze had al eerder aangekondigd naar het hof te zullen stappen om het verbod aan te vechten.

In april dit jaar stemde het Europees Parlement voor een verbod op pulsvisserij. Dat besluit heeft vooral gevolgen voor Nederlandse vissers, van wie er 79 gebruikmaken van de techniek waarbij platvis wordt gevangen met behulp van kleine stroomstootjes.

Nederland vindt dat de Europese Raad en het parlement “meerdere bepalingen” hebben geschonden in de aanloop naar het verbod. “Het pulsverbod is namelijk niet vastgesteld op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies”, aldus de minister.

Er loopt tevens nog een onderzoek naar de voordelen van de pulsvisserij, zoals brandstofbesparing en bodembehoud. Schouten vindt dat de raad en het parlement dit niet buiten beschouwing hadden mogen laten.

Het duurt vermoedelijk enkele jaren voordat het hof uitspraak doet in de zaak.