Alle gemeenten en waterschappen hebben een nieuwe versie van de bruidsschat gekregen. Deze zijn stap voor stap op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geplaatst. Vrijdag 7 mei zijn de laatste batches geladen.

Geladen bruidsschatten en behandeldienstinstellingen

  • Juridische en toepasbare regels van het Rijk (algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en Omgevingsregeling).
  • Juridische en toepasbare regels voor alle waterschappen en gemeenten.
  • Testeilanden voor leveranciers.
  • Voor het basistakenpakket zoals aangeleverd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de omgevingsdienst ingesteld als behandeldienst.
  • Voor activiteiten van uitvoeringsorganisaties van ministeries zijn de behandeldienstinstellingen geladen.
  • De aansluitpunten in de vragenbomen voor de rijksregels werken weer. Lokale overheden kunnen hun eigen vragenbomen hier weer op aansluiten.

Release notes

De zogeheten release notes zijn een handreiking bij de nieuwe versie van de bruidsschat. Ze laten de veranderingen zien vergeleken met de vorige versie van de bruidsschat. Daarnaast vertellen de release notes u waar u rekening mee moet houden als u oefent met de nieuwe versie van de bruidsschat. U ziet bijvoorbeeld waar nog iets ontbreekt of welk onderdeel later nog wordt aangevuld. U kunt de release notes downloaden.

Meer informatie