Als eerste stap naar de langetermijnvisie op het Europese platteland is een online consultatie gestart. De Europese Commissie wil hiermee input krijgen van bewoners, bestuurders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderzoekers uit plattelandsgemeenten. Laat uw stem horen en vul de enquête in.

De langetermijnvisie op het Europese platteland heeft als doel om plattelandsgebieden tot en met het jaar 2040 te ondersteunen bij hun specifieke uitdagingen op het vlak van demografie, digitalisering, armoede en beperkte toegang tot voorzieningen. De Europese Commissie wil bij het opstellen van die strategie bewoners van het platteland en de lokale en regionale overheden nauw betrekken. De visie moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn.