Ruim een kwart van de Zeeuwse zeedijken en duinen voldoet niet aan een nieuwe veiligheidsnorm die het Rijk in 2017 heeft vastgesteld. Die afgekeurde waterkeringen moeten voor 2050 worden versterkt om aan de veiligheidseisen te voldoen. Waterschap Scheldestromen meldt dat voor de versterkingsoperatie de komende dertig jaar naar schatting 1,5 miljard euro moet worden uitgetrokken. Van een acuut veiligheidsprobleem is nu geen sprake.

In totaal heeft het waterschap na onderzoek 114 kilometer zeewering afgekeurd op een areaal van 425 kilometer. Portefeuillehouder waterkeringen Philipp Keller van Scheldestromen laat weten niet verrast te zijn door de uitkomst van het onderzoek. Hij wijst erop dat het VN-klimaatpanel IPCC ook al waarschuwde voor een snellere stijging van de zeespiegel dan eerder was aangenomen.

Het Zeeuwse waterschap moet 10 procent van de kosten van de dijkversterkingen zelf betalen. De overige 90 procent van deze kosten komen voor rekening van alle 21 waterschappen in het land en het Rijk. Scheldestromen laat weten dat de kosten van de versterkingsoperatie voor het waterschap op de lange termijn niet kunnen worden opgebracht. Daarom is Scheldestromen in gesprek met het Rijk over de financiering van het versterken van de waterkeringen.