Met ruim de helft van de 216 drinkwaterwinningen in Nederland zijn problemen met de waterkwaliteit of de beschikbare hoeveelheid water, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een onderzoek.

Volgens het instituut zijn in 135 van de 216 winningen (62,5 procent) stoffen gevonden die niet in deze hoeveelheden in drinkwater mogen voorkomen. “Hoewel de drinkwaterkwaliteit zeer goed is in Nederland, bestaat er wel zorg over de kwaliteit van de bronnen”, aldus het RIVM.

In Nederland wordt drinkwater gemaakt van grond- en oppervlaktewater. Het RIVM bracht in kaart wat de kwaliteit van het water van deze bronnen is en hoeveel er beschikbaar is om drinkwater van te maken.

Door de droogte van de laatste jaren is het volgens het gezondheidsinstituut minder vanzelfsprekend geworden dat er altijd genoeg drinkwater is. Door klimaatverandering kunnen deze situaties zich vaker voordoen. “De droogte zorgt er bovendien voor dat de concentraties vervuilende stoffen hoger zijn. Hierdoor moeten de drinkwaterbedrijven meer doen om er schoon drinkwater van te maken”, aldus het RIVM.

Waterschappen, provincies, gemeenten en de Rijksoverheid deden de afgelopen jaren veel om de kwaliteit van de drinkwaterbronnen te verbeteren. “Maar de kwaliteit is niet overal zoals gewenst en is de afgelopen jaren niet merkbaar verbeterd”, stellen de onderzoekers.

Volgens een apart onderzoek van de Universiteit Utrecht neemt waterschaarste wereldwijd toe. Dat komt door een groeiende vraag naar water voor landbouw, huishoudens en industrie. Ook droogte en klimaatverandering spelen mee. Volgens de onderzoekers kampt zo’n 30 procent van de wereldpopulatie met waterschaarste. Door slechte waterkwaliteit voelt zo’n 40 procent van de wereldbevolking de effecten daarvan.