Europese politieke partijen en milieuorganisaties reageren kritisch op de klimaatwet die door EU-commissaris Frans Timmermans in Brussel is gepresenteerd. Vooral het ontbreken van ambitieuze maatregelen om de CO2-uitstoot voor 2030 terug te dringen ten opzichte van 1990, stuit op onbegrip.

Greenpeace stelt dat de EU kostbare tijd verspilt. Het Wereld Natuur Fonds vindt dat het voorstel drastische maatregelen had moeten bevatten. EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) steunt de wet die vastlegt dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. “Maar eigenlijk hoort de discussie volledig te draaien om 2030, 2030 en nog eens 2030. We hebben CO2-doelen nodig die nu extra klimaatactie afdwingen, niet in de verre toekomst.”

De 17-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg, die in Brussel zowel de Europese Commissie als de milieucommissie van het Europees Parlement toesprak, gaat zelfs verder. “Maatregelen zijn niet alleen nodig voor 2030 of 2050 maar voor 2020, voor nu”, zei ze tegen de parlementariërs.

Eerder deze week riepen minister Eric Wiebes (Klimaat) en elf Europese collega’s de commissie al op sneller met een ambitieuzere doelstelling voor 2030 te komen. Ze zijn bang dat de EU niet tijdig met een gezamenlijk standpunt kan komen voor de VN-klimaattop in Glasgow in november.

Bij EU-parlementariër Esther de Lange (CDA) valt vooral het voorstel van de commissie slecht om indien nodig tussentijds het klimaatbeleid te kunnen bijsturen via zogenoemde ‘gedelegeerde handelingen’, waarbij de doorgaans langdurige besluitvorming door de EU-ministers en het parlement wordt omzeild. Ze spreekt over een “machtsgreep” van de commissie. “Door dit voorstel wordt het klimaatbeleid weggehaald bij de politiek en overgedragen aan ambtenaren en juristen. Het Urgenda-besluit in Nederland heeft laten zien dat de beste klimaatbedoelingen ook tot grote maatschappelijke spanningen kunnen leiden. Van deze lessen moeten we leren.”