Minister Schulz van Infrastructuur en Milieu maakte dit op de  bijeenkomst Challenging Blue Monday bekend. Deze bijeenkomst is een voorbereidende bijeenkomst op Making Waves. Schulz: Nederland is gebouwd op waterinnovaties en onze toekomst staat of valt daarmee. Dat is in veel landen net zo: zij kampen met de problemen van samenleven met water. Nederlandse innovaties kunnen hen helpen. Ik ben blij dat Kofi Annan bereid is naar Nederland te komen om dat gezamenlijke belang te onderstrepen en daarbij de belangrijke relatie tussen water, voedsel en energie benadrukt. 

Kofi Annan geeft op zijn beurt aan: It is with pleasure dat I’ll visit the Netherlands; a country whose identity was shaped bij water. The issues of food, water and energy are among the most importantof our time. I look forward to joining you in September for what promises to heb an engaging event. 

Making Waves 

Making waves is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Doel van het initiatief is dat vernuftige plannen tot ontwikkeling kunnen komen. De winnaars van de voorrondes krijgen de mogelijkheid om met experts in contact te treden om de innovatie verder uit te werken op het gebied van beleid. 

Making Waves is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken, VPDelta, de Topsector Water, de Unie van Waterschappen, het Hoogheemraadschap Delfland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Rivierenland, De Nieuwe Afsluitdijk, AT Osborne, Synergos Communicatie, NLIngenieur en Rijkswaterstaat.