Kunstlicht leidt op termijn tot kleinere populaties nachtvlinders. Dat stellen het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen University, de Vlinderstichting en andere partners op basis van het project Licht op Natuur, meldt Nature Today.

In het project zijn op acht plekken in Nederland lantaarnpalen in bosranden geplaatst met steeds drie verschillende kleuren licht (rood, groen en wit) en was er een donkere plek ter controle. Vrijwilligers hebben op deze plekken regelmatig nachtvlinders gevangen, geteld en weer losgelaten. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.

De eerste twee jaar was er geen verschil tussen de verlichte plekken en de donkere. Er leken zelfs iets meer nachtvlinders op de verlichte plekken te zitten. Maar in het derde tot en met het vijfde jaar was er een afname van 14 procent nachtvlinders bij de verlichte plekken. Statistisch was er geen verschil tussen de drie kleuren licht.

Omdat er op elk punt maar vijf lantaarnpalen in de bosrand staan, bleef de afname in het experiment beperkt, zeggen de onderzoekers. Als een weg door het bos helemaal verlicht is, zal de afname volgens hen veel groter zijn. Ze pleiten ervoor om licht zo veel mogelijk te beperken. Dat verandert het leven van nachtvlinders op meerdere manieren. Zo wordt de aanmaak van lokstoffen door vrouwelijke nachtvlinders verstoord en paren ze uiteindelijk minder vaak in het licht. Bovendien gaat het veel minder goed met nachtvlindersoorten die door licht aangetrokken worden.