Nederland is op weg naar klimaatneutraliteit in 2050. Om dit doel te halen staat het nieuwe kabinet voor bepalende keuzes in het klimaat- en energiebeleid.  Het rapport Keuzewijzer Klimaat en Energie schetst de belangrijkste vraagstukken en keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden.

Formatiewerkgroep Klimaat en Energie

De Formatiewerkgroep Klimaat en Energie is gevraagd ten behoeve van de aankomende kabinetsformatie een overzicht te geven van strategische beleidskeuzes die de komende kabinetsperiode belangrijk zijn in het klimaat- en energiebeleid.
Het rapport is samengevat in 10 belangrijke boodschappen en conclusies.

10 belangrijkste boodschappen en conclusies

  1. Nu investeren in de transitie helpt om grotere schokken voor burgers, bedrijven en instellingen te voorkomen
  2. De klimaat- en energietransitie in Nederland is uit de startblokken maar heeft nog een lange weg te gaan. Beleidscontinuïteit, meer accent op uitvoering en duidelijke richting van beleid kunnen de transitie helpen versnellen
  3. Om te voorkomen dat de transitie vastloopt is een ambitieuze en doortastende aanpak nodig die de knelpunten in de uitvoering centraal stelt
  4. Netcongestie is de grootste belemmering voor de komende jaren; ook bij uitbreiding van netcapaciteit zal schaarse capaciteit moeten worden verdeeld
  5. Om het huidige klimaatdoel van 55% emissiereductie te halen is additioneel beleid nodig
  6. Een keuzevraagstuk voor een 2040-doel dient zich aan
  7. De noodzakelijke opbouw van een duurzaam energie- en grondstoffensysteem verbetert de strategische autonomie en vraagt om regie en ingrijpende keuzes vanuit de overheid
  8. Een nieuw kabinet staat voor de fundamentele keuze of de overheid een actievere industriepolitiek wil voeren
  9. Proactieve internationale samenwerking binnen en buiten Europa is essentieel voor een succesvolle transitie
  10. Om de klimaat- en energietransitie tijdig te realiseren zijn langjarige en stabiele uitgaven vanuit de overheid noodzakelijk. Een nieuw kabinet staat voor de vraag hoe deze uitgaven te financieren.

Het rapport

Keuzewijzer Klimaat en Energie