Door de invoering van de Omgevingswet maken overheden per 1 januari 2024 zelf een onteigeningsbeschikking. Het belang van een zorgvuldige onteigeningsprocedure is groot, zowel voor inwoners als voor overheden. Gemeenten kunnen voor ondersteuning terecht bij het nieuwe Kenniscentrum Onteigeningen voor Overheden.

Lees meer over het kenniscentrum (vanaf 2 januari)

Het kenniscentrum biedt de volgende ondersteuning:

  • Het kenniscentrum stelt online informatie beschikbaar over de nieuwe onteigeningsprocedure volgens de Omgevingswet. Een voorbeeld daarvan is de Praktijkgids Onteigenen voor Overheden waarin voorbeelddocumenten zijn opgenomen die overheden kunnen gebruiken als zij gaan onteigenen.
  • Het kenniscentrum organiseert een kennisnetwerk waarin specialisten vanuit verschillende overheden participeren.
  • Overheden kunnen vragen stellen over de aanpak van een onteigening en wat er op dit gebied verandert door de Omgevingswet.
  • Overheden kunnen hun onteigeningsdossier laten checken in de vorm van een kwaliteitstoets, als extra check om de kans op vertraging door fouten in de procedure te verminderen.