Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer een brief over de uitwerking van de roadmap Route2022. In de roadmap Route2022 zijn de activiteiten die nodig zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in beeld gebracht.

Deze roadmap bevat alle activiteiten van alle betrokken partijen (meer dan 500 verschillende organisaties waaronder
gemeenten, provincies, waterschappen, rijkspartijen en softwareleveranciers) die bijdragen aan de vijf minimale criteria die bepalend zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Voor het kritieke pad zijn uit deze roadmap de cruciale activiteiten voor het realiseren van deze minimale criteria bepaald en schematisch weergegeven (zie bijlage). De roadmap Route2022 vormt immers de gezamenlijke leidraad voor de implementatie van de Omgevingswet.

De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Bijlagen

Kamerbrief uitwerking roadmap inwerkingtreding OmgevingswetKamerbrief

Kritieke pad schema 5 minimale eisen bij invoering Omgevingswet