Regeringspartner ChristenUnie kijkt met “gemengde gevoelens” naar de plannen van het kabinet over de toekomst van de luchtvaart. De oppositie reageert zeer kritisch op de ontwerpluchtvaartnota.
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaat uit van groei van de luchtvaart, al zal die dan wel moeten verduurzamen. Ook blijft het kabinet vasthouden aan de opening van Lelystad Airport. Die moet vakantievluchten van Schiphol overnemen.
Eppo Bruins van de ChristenUnie vindt dat de vermindering van de uitstoot van de luchtvaart veel te langzaam gaat. Hij is wel positief over het feit dat er een CO2-plafond komt en dat er wordt ingezet op normale accijns en belastingen voor de sector.
De partij is geen grote voorstander van het vliegveld in Lelystad. Bruins “neemt kennis van de inzet van de minister, maar is daar niet aan gebonden”. De partij denkt niet dat in deze kabinetsperiode nog een besluit valt over de opening.
Coalitiepartners D66 en CDA zijn positiever over de plannen. Er komen volgens Jan Paternotte (D66) “harde milieugrenzen” en Schiphol zal zich stapsgewijs herstellen en geluidsnormen worden gehandhaafd. Een CO2-plafond noemt D66 “baanbrekend”.
Mustafa Amhaouch van het CDA noemt de nota een “belangrijke stap om de luchtvaart concurrerend en duurzaam te laten zijn, met meer oog voor de omgeving”. Het is volgens hem “verstandig om economische belangen samen te laten gaan met inzet op kwaliteit, gecontroleerde groei en hinderbeperking”.
De oppositie reageert voornamelijk afwijzend. “Niks anders dan oude politiek. Schiphol moet groeien, Lelystad Airport moet open, niks nieuws over klimaat, overlast of zekere banen. Dit moet echt anders”, twitterde SP’er Cem Laçin.
“Het kabinet wil door op de oude voet: Lelystad Airport open, duizenden vluchten per jaar erbij en de bestaande slappe klimaatafspraken presenteren als iets nieuws. Dit is teleurstellend en laat zien dat minister Van Nieuwenhuizen de tijdgeest echt niet aanvoelt”, vindt Suzanne Kröger van GroenLinks.
Volgens Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren zet het kabinet “versneld in op doodlopende weg” door te kiezen voor groei van de luchtvaart. De luchtvaartnota “lijkt geschreven voor andere planeet of andere tijd of combinatie”.