Het kabinet kan zich inmiddels achter de Europese natuurherstelwet scharen, schrijft demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur) aan de Tweede Kamer. Eerdere voorstellen stuitten op weerstand bij Nederland, maar door afzwakkingen staat het kabinet er nu positief tegenover.

Een heikel punt voor Nederland was de zogeheten resultaatverplichting om natuur te herstellen. Dat zou grote consequenties kunnen hebben, die vergelijkbaar zijn met die van de stikstofcrisis. Maar van die resultaatverplichting is nu een inspanningsverplichting gemaakt. Nederland moet dus vooral laten zien dat het zijn best doet.

Ergens in de komende maanden wordt in Brussel over de wet gestemd. Daarvoor heeft de Tweede Kamer nog de gelegenheid zich erover uit te spreken.