Het kabinet heeft 287,5 miljoen euro gereserveerd voor initiatieven die de kwaliteit van de grote wateren verbeteren. Het gaat om elf waterprojecten in en langs de Waddenzee en Eems-Dollard, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en het Rivierengebied.

Dit melden minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer.

Investeren in gezond water

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken samen met de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Doel van dit programma is de ecologische waterkwaliteit verbeteren en de natuur versterken. Dat wordt onder meer gedaan door projecten met dit doel financieel te ondersteunen.