Het kabinet wil de geluidshinder rondom Schiphol aanpakken en daarmee tot een nieuwe balans komen tussen de omgeving en de luchthaven. Om dat te bereiken heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers vorig jaar aangekondigd het maximumaantal vliegtuigbewegingen op Schiphol terug te willen brengen naar 440.000 per jaar. Ook is tegelijkertijd het voornemen voor het reduceren van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 herbevestigd.

Het besluit van vorig jaar was een afwegingen tussen verschillende belangen. Voor het geluidgerelateerde deel van die afweging, doorlopen we de Balanced Approach. Binnen die Europese procedure moeten we kijken of het terugdringen van de geluidshinder ook kan worden bereikt met andere maatregelen. Daarom liggen er in deze consultatie verschillende opties voor.

Het kabinet geeft alle betrokkenen de gelegenheid om op de voorgestelde maatregelen te reageren. Dit kan tijdens de consultatie, die loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2023.