Het kabinet overweegt vanwege de woningnood met dwang bouwlocaties aan te wijzen. “Als er te lang discussie is over of een locatie geschikt is, kan het nodig zijn om vroeg of laat een knoop door te hakken”, zegt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in een interview met De Telegraaf.

Volgens de CDA-bestuurder is het door de komst van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers met een verblijfsstatus nog ingewikkelder geworden om de problemen op de woningmarkt op te lossen. “Er zijn heel veel groepen die huisvesting nodig hebben. De opgave was al groot en urgent, en die is nu nog groter en urgenter geworden.” Hij vreest zelfs dat de geplande 100.000 woningen extra per jaar niet voldoende zijn. “Het is niet ondenkbaar dat het meer zou moeten zijn, vooral om te kunnen voorzien in tijdelijke huisvesting.”

De minister zegt moeilijk te kunnen inschatten hoeveel Oekraïners op langere termijn huisvesting nodig hebben. “De aantallen zijn heel moeilijk in te schatten. Opvang die geschikt is voor de langere termijn is sowieso nodig. En daarna natuurlijk huisvesting”, aldus De Jonge. Hij denkt aan oplossingen in de vorm van het omkatten van kantoorpanden tot huizen en prefab-woningen, zegt hij tegen de krant.