De afgelopen weken is de doorstroming en opvang van migranten ernstig onder druk komen te staan. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol, mensen worden in tenten en in de buitenlucht opgevangen. Deze verslechterde situatie maakt dat het kabinet vandaag heeft besloten om in drie fases maatregelen te treffen.

De crisisnoodopvang wordt uitgebreid. De veiligheidsregio’s hebben vandaag al 300 extra plekken gerealiseerd. Dit aantal wordt dit weekend nog verder uitgebreid. Zo voorkomen we dat mensen nog langer worden ondergebracht in tenten of in de buitenlucht.

Als tweede wordt maandag gepresenteerd hoe de komende drie maanden 7.500 statushouders te huisvesten in tijdelijke locaties. Statushouders zijn mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen omdat vastgesteld is dat ze zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Zij bouwen in ons land aan een toekomst. Er zitten op dit moment ruim 14.000 statushouders in de opvanglocaties van het COA.

Ten derde  wordt gewerkt aan een  oplossing voor doorstroming en huisvesting van statushouders ná drie maanden. Dat is geen gemakkelijke opgave met de huidige woningmarkt, beseft het kabinet.

Voor deze aanpak is de nationale crisisstructuur geactiveerd. Zo kan op hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau coördinatie en besluitvorming plaatsvinden: er wordt vergaderd met de direct betrokken bewindspersonen en er kunnen snel besluiten genomen worden. Binnen deze structuur wordt nauw samengewerkt met veiligheidsregio’s, gemeenten, IND, COA en andere partners.