De gewenste nieuwbouw van 1 miljoen woningen tot 2030 vereist mogelijk meer of andere aanpassingen aan bijvoorbeeld wegen, leidingen en kabels dan nu in de begroting is vastgelegd. Het kabinet moet sommige plannen beter op elkaar afstemmen, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het PBL bekeek de voorstellen van het Rijk over hoe onze omgeving moet worden ingericht, de allereerste zogenoemde Nationale Omgevingsvisie. Daarvan verschijnt donderdag een concept.

Volgens het PBL kan het allemaal wat samenhangender en moet het niet alleen een optelsom van ideeën zijn. Als een straat wordt opengegooid voor een nieuw riool, moet meteen worden gekeken of er bijvoorbeeld ook glasvezelkabel kan komen, vindt het bureau.

Het PBL roept het kabinet nu op ,,belangrijke samenhangende nationale keuzes” te maken om te voorkomen dat belangen botsen en bijvoorbeeld regio’s langs elkaar heen werken. Of het nu gaat om de overgang naar duurzamere energie, meer hergebruik van grondstoffen of goede verbindingen tussen wonen en werken.