Schrap geen natuurgebieden om de stikstofproblemen aan te pakken, maar investeer juist in meer natuur. Zorg bijvoorbeeld voor verbindingen tussen natuurgebieden door het Natuurnetwerk Nederland af te maken. Die boodschap hebben natuur- en milieuorganisaties voor premier Mark Rutte en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Het kabinet zoekt maatregelen om de afgifte van vergunningen voor onder meer de bouw van woningen en het verbreden van wegen, vlot te trekken. De afgifte kwam tot stilstand kwam door een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde in mei dat het Nederlandse stikstofbeleid in strijd was met natuurwetgeving en er te makkelijk toestemming werd gegeven voor projecten waarbij stikstof wordt uitgestoten.

Een van de opties die het kabinet bekijkt, is of het aantal beschermde natuurgebieden kan worden verminderd. “Onacceptabel en de wereld op z’n kop. Terwijl er enorme verontwaardiging is over het ontmantelen van beschermde gebieden in de Amazone, wil Nederland hetzelfde doen met zijn eigen natuur”, stelt Kirsten Schuijt van het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Volgens de organisaties is juist meer natuur nodig. “Een teveel aan stikstof is niet alleen slecht voor natuur, maar ook voor onze gezondheid. De deken van stikstof over ons land draagt bij aan grootschalige luchtverontreiniging. Tijd voor een omslag die iedereen ten goede komt. Meer natuur biedt meer ruimte voor biodiversiteit, economische ontwikkeling, een aantrekkelijk landschap en een gezonde leefomgeving.” Dat stellen zij in een gezamenlijke verklaring.